Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Dnia 28.11.2017r. uczniowie klasy 2A (Mariusz Lasoń, Julia Niesyn, Weronika Szuchalska) udali się na Forum Młodych do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Hasłami tegorocznego forum były przestrzeń, wspólnota i solidarność. My wybraliśmy tematykę typowo polityczną, czyli „Partia i obywatele”. 
Gośćmi panelu, w którym uczestniczyliśmy, byli dr Sławomir Drelich - adiunkt Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Konrad Piasecki - dziennikarz i publicysta, prowadzący poranny program „Gość Radia ZET”. Odpowiadali oni na pytania moderatorów oraz nasze: Czy ludzie działający w polityce zawsze są egoistami?, Czy istnieją tematy, co do których partie powinny się ze sobą zgadzać?, Czy politycy przekładają dobro swojej partii nad dobro społeczne?, Czy w sferze politycznej często dochodzi do nepotyzmu?. 
Z naszej rozmowy z ludźmi z kręgu politycznego wywnioskowaliśmy, że politycy tak naprawdę działają zgodnie ze swoimi przekonaniami, a członkostwo w partii i wybory można porównać do meczu piłki nożnej, gdyż występuje w nich zawzięta rywalizacja o dominację i wygraną.
Zwieńczeniem forum był wspólny lunch z gośćmi. 
Weronika Szuchalska, klasa II a