Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

15 grudnia 2017 roku 55 uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie szkolnym I Ogólnopolskiego Konkursu Tłumaczeniowego dla szkół ponadgimnazjalnych  "TRANSLATION MASTER". Organizatorem konkursu jest  III Liceum Ogólnokształcące we Włocławku.Celem konkursu jest poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym przy wykorzystaniu rozmaitych pomocy dydaktycznych, a także popularyzowanie wiedzy i umiejętności związanych z funkcjonowaniem struktur leksykalno-gramatycznych w języku angielskim.  
W piątkowy poranek uczniowie klas I, II i III zmierzyli się z tłumaczeniem trzech tekstów: popularno-naukowego, informacyjnego i literackiego. Spośród wszystkich prac konkursowych szkolna komisja wytypuje te najlepsze, które zostaną przesłane na adres organizatora. Komisja konkursowa, w skład której wejdą, między innymi,  specjaliści w zakresie tłumaczeń, do końca lutego 2018 roku wyłoni zwycięzców, którzy zostaną zaproszeni do II etapu.
II etap konkursu odbędzie się 15 marca 2018 roku we Włocławku.  
Dziękujemy  wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie!  
Koordynator konkursu - p. Magda Wojculewicz-Grabowska