Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Zapraszamy chętnych do udziału w II edycji międzyszkolnego konkursu debat oksfordzkich dla młodzieży VII klas szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej, organizowany przez VI i IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. W świat debatowania wprowadzą młodszych kolegów nauczyciele, trenerzy oraz koleżanki i koledzy - licealiści i licealistki z IX i VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Tematyka wpisuje się w zagadnienia z zakresu podstawy programowej przedmiotów historia, wiedza o społeczeństwie, język polski oraz etyka. Młodzież podejmie debatanckie pojedynki w oparciu o opracowane wcześniej tezy. Odbędzie się także szkolenie debatanckie dla uczestniczącej młodzieży i jej opiekunów. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres: mlodzidebatuja@vilo.org.

W załączeniu:

 

Regulamin

 

Karta zgłoszenia

 

Nasza strona na fb: https://www.facebook.com/M%C5%82odzi-debatuj%C4%85-w-Gdyni-415952792089024/

Koordynator: Maria Łojek-Kurzętkowska