INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

 • przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 • ferie zimowe: od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

 • wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r. (termin nie uległ zmianie)

 • zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy 9 grudnia 2020 r. (termin nie uległ zmianie)

 • ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy: do 22 stycznia 2021 r.

 • klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:
  26 stycznia 2021 r. (wtorek)

26.11.2020 r.    

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

We wtorek 20.03 uczniowie klas lingwistycznych i klasy IIc udali się pod opieką nauczycielek języka niemieckiego do Gdyńskiego Centrum Filmowego na niemieckojęzyczny film „W ułamku sekundy” („Aus dem Nichts”) nagrodzony w 2018 Złotym Globem za najlepszy film nieanglojęzyczny.

W jednej chwili życie głównej bohaterki Katji legło w gruzach, gdy w zamachu bombowym giną jej najbliżsi. Od tej pory widz obserwuje na ekranie jej walkę o wymierzenie sprawiedliwości sprawcom. Dzięki wspaniałej kreacji Diane Kruger jesteśmy stopniowo wciągani w historię pełną zwrotów akcji i emocjonalnego napięcia. Gra aktorska głównej bohaterki budzi podziw i została dostrzeżona również przez krytyków filmowych ( Złota Palma 2017 dla najlepszej aktorki).

Nasi uczniowie nie pozostali również obojętni na walory filmu. Oto kilka ich opinii:

„Film bardzo mnie zainteresował. Nie tylko pod względem tematyki, ale także języka niemieckiego. Mogłam przekonać się, że jestem w stanie zrozumieć sporo fragmentów filmu. Dlatego uważam, że wyjście to było nie tylko odpoczynkiem od szkoły, ale również nauką języka, którego uczymy się na lekcjach.”

„Film bardzo mi się podobał. Był pouczający i pokazywał, że niestety ideologia głoszona przez Hitlera znajduje nadal swoich zwolenników i przynosi często tragiczne skutki.”

„Moim zdaniem film był bardzo interesujący. Pokazywał, że na szczęście ludzie o poglądach nazistowskich stanowią mniejszość w społeczeństwie. Miło było obejrzeć coś w języku niemieckim.”

„Film wywarł na mnie duże wrażenie. Temat jest moim zdaniem bardzo aktualny, gdyż często słyszymy ostatnio o nienawiści do ludzi innej narodowości. Poza tym film pokazuje, że ciągle w wielu sytuacjach mamy do czynienia z bezkarnością. Boję się, że w naszym kraju może wkrótce również dojść do tak tragicznych wydarzeń, jakie zostały ukazane w filmie.”