Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Sobota 14 kwietnia - MISTRZOSTWA SZKÓŁ ŚREDNICH W PIERWSZEJ POMOCY PCK 2018 za nami. Nasz nowy zespół ratowniczy zajął w tym roku IV miejsce. 

Wszyscy jego członkowie spisali się świetnie, jestem z nich bardzo dumna.  Już mamy plany na przyszły rok.  Adam Christow i  Paweł Więckowski poświęcili nam ogrom swojego czasu wolnego, dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami i w ciąu jednego miesiąca byli w stanie świetnie przygotować nas do zawodów -  za co bardzo dziękujemy.  Moje podziękowania także dla kibiców -  Wiktorii i Angeliki. 
Małgorzata Turyn