Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

15 kwietnia społeczność IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pielęgnując pamięć o zbrodni katyńskiej uczestniczyła w szczególnej uroczystości związanej z obchodami 78 rocznicy zbrodni katyńskiej.

W Kaplicy Katyńskiej kościoła NMP w Gdyni odsłonięto tablicę upamiętniającą tragiczne losy rodziny Pana Aleksandra Ryzińskiego wieloletniego prezesa Związku Sybiraków i członka zarządu Gdyńskiej Rodziny Katyńskiej.

Pan Ryziński oraz jego syn Bolesław ufundowali tablicę, na której widnieje napis „Wiernym Synom i Córkom Ojczyzny, Kochanym Rodzicom – majorowi Bolesławowi Ryzińskiemu zamordowanemu w Katyniu w kwietniu 1940 r., Emilii Ryzińskiej zmarłej na Syberii w styczniu 1942 r i Oldze Ryzińskiej zmarłym w kwietniu 1944 z wycieńczenia i głodu – syn Aleksander i wnuk Bolesław. Inskrypcję zamyka jeszcze jedna znamienna dedykacja: Mieszkańcom Gdyni, którzy doznali krzywd od władzy sowieckiej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy IX LO, dyrektor Wiesława Krysztofowicz, była dyrektorka naszej szkoły Alina Mroczkowska oraz nauczyciel historii Arkadiusz Ordyniec.