Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

We wtorek 17.04 uczniowie i nauczyciele IX LO razem  z fundacją DKMS z Warszawy brali udział w pierwszej części projektu „100 dawców na 100 –lecie odzyskania Niepodległości”, którego celem była rejestracja potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. 


Efektem akcji było zarejestrowanie 11 potencjalnych dawców, zarówno wśród naszych uczniów, jak i nauczycieli i pracowników administracyjnych, a także osób z „zewnątrz”.

W tym ważnym przedsięwzięciu jako wolontariusze mocno zaangażowali się uczniowie:z klasy I B Wiktoria Pasiecznik, Angelika Krauza, Kamil Gracz, Dominika Sikorska i Marianna Krause oraz z klasy II B Natalia Urbańska, Daria Rohde i Weronika Sugalska.
Z grona pedagogicznego wsparciem, opieką i dobrą radą służyli Leszek Sobieraj, Dorota Twarowska i Daniel Czech.

Leszek Sobieraj