INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

15 maja 2018 na obiekcie SP48 w Gdyni Chwarznie odbyły się Mistrzostwa Gdyni w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali: Zofia Klemensowska, Kaja Kołodziejska, Julia Luniak, Julia Stańczyk, Weronika Szatanik, Aleksandra Trocka, Marta Zagożdżon, Konrad Białas, Mikołaj Bladowski, Krzysztof Karsznia, Błażej Krause, Jakub Pomieczyński, Marcin Snopek, Paweł Szejko, Marcin Wittbrodt, Maciej Wojtowicz.

Cała nasza reprezentacja spisała się fantastycznie. Wśród dziewcząt Kaja Kołodziejska zwyciężyła w skoku wzwyż, a Julia Stańczyk zajęła III miejsce w skoku w dal. Sztafeta 4X100 w składzie Julia Stańczyk , Weronika Szatanik, Aleksandra Trocka, Marta Zagożdżon zajęła IV miejsce. Wśród chłopców sztafeta 4X100 w składzie Marcin Wittbrodt, Krzysztof Karsznia, Paweł Szejko, Konrad Białas zajęła pierwsze miejsce. Ponadto Konrad był pierwszy na 400m (Maciej zajął w tej konkurencji VI miejsce), Marcin Snopek drugi w pchnięciu kulą, Błażej również drugi, tyle że w skoku wzwyż. Na 1500 Paweł i Kuba odpowiednio IV i VI miejsca. W skoku w dal Konrad był piąty, zaś Filip szósty. 
Wszystkim naszym reprezentantkom i reprezentantom jeszcze raz gratulujemy!

Marcin Góralski 
Marcin Starnawski