INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

 • przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 • ferie zimowe: od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

 • wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r. (termin nie uległ zmianie)

 • zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy 9 grudnia 2020 r. (termin nie uległ zmianie)

 • ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy: do 22 stycznia 2021 r.

 • klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:
  26 stycznia 2021 r. (wtorek)

26.11.2020 r.    

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

30  maja podczas 4 i 5 godz. lekcyjnej w auli odbył się finał projektu „Wiem, co jem”.  Klasy drugie miały za zadanie przygotować stoiska ze zdrową żywnością. Miały się wyróżniać kreatywnością, wartościami merytorycznymi  i smakiem.
Na długiej przerwie odbyła się degustacja. Jury oraz publiczność przechadzały się i kosztowały, a  następnie można było oddać głos. Następnym punktem był konkurs dla klas drugich, który składał się z dwóch etapów :  
1. Quiz wiedzy o zdrowym żywieniu 
2. Identyfikacja owoców. 
Wszystkie klasy wykazały się niebywałymi zdolnościami, wiedzą  i kreatywnością. Na naszej auli panował klimat wyjątkowej rywalizacji,  radości i zdrowia. 
Ostatecznie Jury w składzie: pani wicedyrektor Wanda Łęszczak, pani Dorota Szatrowska, pani Katarzyna Szymańska oraz pani Dorota Twarowska przyznały dwie nagrody:
Nagrodę Publiczności otrzymała klasa 2E.
Nagroda Główną,  otrzymując  32 pkt, zdobyła klasa 2G. 
Walka była bardzo wyrównana. Klasy 2B, 2D i 2E - każda z wynikiem  31pkt również otrzymały upominki. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, publiczności, Jury oraz oczywiście organizatorom: Paniom Małgorzacie Turyn, Joannie Spisak-Pietruszce, Annie Szydłowskiej i Panu Krzysztofowi Brodzińskiemu. 
Beata Graban klasa IIe -tekst
Olaf Zażembłowski klasa IIe -  zdjęcia
„JEDZ WARZYWA I OWOCE, ONE DAJĄ SUPER MOCE!”