Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

16 września uczniowie i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli jak co roku w uroczystościach upamiętniających wszystkich, którzy zginęli „na nieludzkiej ziemi”.

W kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski odprawiona została msza święta, której piekną i uroczystą oprawę przygotowali  jak co roku uczniowie naszej szkoły. Po mszy w intencji Ojczyzny, Sybiraków i Rodziny Katyńskiej, w marszu pod pomnik ”W hołdzie Zesłańcom Sybiru” przeszli: parlamentarzyści, przedstawiciele Marynarki Wojennej, Sybiracy i członkowie Związku Sybiraków oraz Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, a także mieszkańcy i młodzież. Gdyńskie obchody 79. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę są wyrazem ocalania pamięci o tragicznych kartach historii. Młodzież naszej szkoły od lat opiekuje się pomnikiem upamiętniającym Zesłańców Sybiru i co roku z pocztem sztandarowym bierze udział w tych uroczystościach. 
Podczas uroczystości  uhonorowano tych, którzy krzewili pamięć o tamtych wydarzeniach i ludziach oraz szczególnie przysłużyli się dla Związku Sybiraków. Jednym z wyróżnionych został pan Aleksander Ryziński, którego mieliśmy zaszczyt wielokrotnie gościć w naszej szkole. Nadano mu godność honorowego prezesa Związku Sybiraków za długoletnią pracę i sprawne kierowanie działalnością Koła Związku Sybiraków w Gdyni.