Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

18 września 2018 roku uczniowie klasy 1 F o profilu lingwistycznym wzięli udział w przeglądzie młodzieżowych zespołów muzycznych "Budowniczowie Mostów" - D.I.A.L.O.G.

, który odbył się w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Festiwal ten był częścią międzynarodowego programu Erasmus Plus. Nasi uczniowie wraz z rówieśnikami z innych gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych, mieli okazję wysłuchać utworów młodych, utalentowanych twórców i wziąć udział we wspólnej zabawie z gośćmi z Turcji, Włoch i Hiszpanii. Największą atrakcją koncertu okazało się być wspólne odtańczenie "Belgijki". Projekt D.I.A.L.O.G. ma na celu promocje wielokulturowości i wielojęzyczności Europy jako bogactwa.

Serdecznie dziękujemy "Gdyńskiej Trójce" za zaproszenie i organizacje tej wyjątkowej, międzynarodowej imprezy.

Opiekun Magda Wojculewicz - Grabowska, nauczyciel języka angielskiego