Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Wykład otwarty w ramach Projektu edukacyjnego Obecność pt.: "Druga płeć, czyli... co robią formy żeńskie w języku polskim" zgromadził osoby zainteresowane,

w tym przedstawicielki naszej kadry nauczycielskiej, oraz młodzież z klasy I f i II f. Rzeczowa dyskusja i podjęte wyzwanie szukania form żeńskich w naszym codziennym języku, a także używanie ich (!), pozwalają wierzyć, że można rozwijać polszczyznę, wracając do bogatej tradycji językowej. :) Zapraszam do akcji "Język włączający - włącz się!", więcej szczegółów na profilu FB https://www.facebook.com/Projekt-edukacyjny-Obecność-384376628682547/?ref=br_rs

Beata Filipp