INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

9 listopada w naszej szkole odbyły się obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się ok. 9.30, kiedy to I i II klasy przedstawiały w swoich salach prezentacje w ramach „Urodzin Niepodległej”, projektu opracowanego przez nauczycielki: Marię Banasik, Beatę Filipp i Olgę Malicką-Kowalczyk.

Godzinę później nauczyciele oraz uczniowie wraz z przedstawicielami innych szkół z okolicy wzięli udział w Orłowskiej Paradzie Niepodległości. Zwieńczenie wydarzenia odbyło się pod domkiem Żeromskiego. Podziękowania i życzenia na dzień 11 listopada wygłosił prezydent miasta Wojciech Szczurek. Po jego wypowiedzi w recytacjach i piosenkach wystąpili przedstawiciele IX Liceum Ogólnokształcącego (z recytacją „Ballady o Janku Wiśniewskim” wykonaną przez Annę Maze, uczennicę klasy IIE,), Szkoły Podstawowej nr 8, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Plastycznych.

 

Gęsta mgła zatarła granicę między morzem a niebem tak, iż uczestnikom zdawało się, że wszystko, co ma miejsce, odbywa się na tle czystej, czekającej na zapisanie kartki – tak jakby Orłowo chciało przypomnieć się, że my, jego mieszkańcy i bywalcy, wciąż tworzymy jego historię, tak jak ci wszyscy przed nami. Po zakończeniu parady uczniowie klas pierwszych prezentowali licznym gościom (w tym ludziom, którzy w przeszłości przeżyli zsyłką na Syberię) swoje projekty związane z walką i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Około 12.00 na auli rozpoczęła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Wielu z gości wygłosiło z tej okazji przygotowane przez siebie przemówienia. Dodatkowo przedstawiono rozstrzygnięcia konkursów: „Polskie drogi do Niepodległości”, Międzyszkolnego Konkursu Strzeleckiego, „Barwy Nieobojętne w przestrzeni publicznej”, „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” oraz „Etiuda o Wolności”. Wyjątkowych doznań artystycznych dostarczył piękny program artystyczny "Listopadowe skojarzenia" przygotowany przez klasę IIIe pod kierunkiem Pani Jolanty Moszczyńskiej. 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości goście IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zwiedzili wystawę malarstwa pana Konstantego Wasilewskiego „100 lat Marynarki Wojennej na 100 lecie Niepodległości " oraz Salę Pamięci, gdzie można obejrzeć medale, ordery, zdjęcia i inne pamiątki, uwieczniające historię tych, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym przede wszystkim Patrona naszego liceum. Tak właśnie zakończyły się obchody wyjątkowej rocznicy wydarzenia, dzięki któremu dziś wszyscy jesteśmy Polakami.

Tekst: Katarzyna Pakuła IIa

 

 

więcej zdjęć już za kilka dni w galerii

 FOTO Sylwester Kryger