Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Mikołajkowy Czwartek, na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się seminarium moderowane zatytułowane „Polska i Hiszpania – bliskie sobie krańce Europy” z okazji 40 rocznicy uchwalenia Konstytucji Królestwa Hiszpanii.

W spotkaniu, prowadzonym przez Conrado Moreno, uczestniczył Konsul Honorowym Hiszpanii na Pomorzu Maciej Dobrzyniecki, były i obecny Ambasador Hiszpanii w Polsce Francisco Javier Sanabria Valderrama oraz dyrektor Instytutu Cervantesa w Krakowie.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas I oraz II. Na widowni, prócz młodzieży z różnych szkół, znaleźli się również rektor i Vice Rektor Uniwersytetu Gdańskiego jako organizatorzy wydarzenia. Sam program obejmował rozmowę o sytuacji politycznej, ekonomicznej oraz współpracy polsko-hiszpańskiej. Nie zabrakło tradycyjnego hiszpańskiego tańca flamenco oraz poczęstunku, czyli tapas. Dziękujemy Pani Krystynie Nowickiej-Nozdryń oraz Pani Gabrieli Reclaw za zorganizowanie delegacji z naszej szkoły na tak wartościowe spotkanie oraz dziękujemy każdemu za czynny udział.

tekst: Borys Szymański 1a ; foto Gabriela Reclaw i Katarzyna Nowicka-Nozdryń