Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Komisja etapu szkolnego Ogólnopolskiego  KONKURSU KARTEK ŚWIĄTECZNYCH  2018/2019 (Siostra Katarzyna i Tadeusz Bury) wyróżniła prace ...

Niny Bać kl. Ib. Martyny Gollnau kl. Ie,  Liwii Pałubickiej  kl. Ia oraz Wiktora Komorowskiego kl. IIc, Weroniki Pańki kl. If  Klaudii Piskrzyńskiej kl.Ie

Tadeusz Bury

                                   Liwia Pałubicka kl.Ia

                                  

                                   Nina Bać kl. Ib

 

                                   Martyna Golnau  kl. IE

          

 

                                 

                                   Wiktor Komorowski kl.IIc

 

                                   Weronika Pańka kl. If

 

                                   Klaudia Piskrzyńska kl. Ie