Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

 

 

     Reprezentacja w piłce siatkowej dziewcząt

 

DSC 1439

U góry od lewej stoją : Karolina Tomaszycka, Joanna Kluk, Natalia Gurska, Anna Budzyńska, Julia Brandt.

U dołu siedzą : Nadia Basińska, Patrycja Paszkowska, Julia Dąbrowska. Zuzanna Rogińska i  Anna Sadowska( nieobecne na zdjęciu). 

 

Reprezentacja w piłce ręcznej dziewcząt

 

Patrycja Paszkowka, Sandra Bużan, Anna Budzyńska, Patrycja Plata, P,atrycja Kacprowicz, Patrycja Sawicka, Marta Neumueller, Karolina Zaręba, cornelia Pietryka, Martyna Kondrat,

 

Reprezentacja w piłce siatkowej chłopców

 

U góry od lewej stoją : Grzegorz Lautenbach, Wojciech Pełczyński, Jędrzej Bernaciak, Paweł Biliński, Jakub Zwara,Dawid Blank, Michał Ryński.

U dołu siedzą: Radosław Horbik, Paweł Niewęgłowski, Tomasz Kuźniarz.

 

 

 

Reprezentacja w koszykówce chłopców

 

U góry od lewej stoją: Tobiasz Niemasik, Michał Krugliński, Adam Grądziel, Konrad Kowalczyk, Dawid Osicki.

U dołu od lewej: Miłosz Wańkowicz, Mateusz Bielawski, Krzysztof Bański.

 

 

Reprezentacja w piłce nożnej chłopców

 

U góry od lewej stoją: Kamil Dobkowski, Grzegorz Lautenbach, Sebastian Filipkowski, Paweł Biliński, Radosław Danowski, Sebastian Kaczmarek, Tomasz Kuźniarz.

U dołu od lewej siedzą: Michał Andrzejewski, Grzegorz Talar, Wojciech Pełczyński.

 

 

 

 Reprezentacja w lekkoatletyce

 

U góry od lewej stoją: Zuzanna Żólkoś, Marta Neumueller, Patrycja Sawicka, Natalia Gurska, Mikołaj Sondej, Grzegorz Lautenbach, Michał Andrzejewski.

U dołu od lewej: Patrycja Paszkowska, Paweł Biliński, Katarzyna Ciesiółka, Wojciech Pełczyński.

 

 Najszybsza para w szkole: Patrycja Paszkowska i Paweł Biliński

 

 

 Reprezentacja chłopców w tenisie stołowym

 

 Od lewej: Paweł Kozłowski, Dawid Bużan, Wojciech Pełczyński.

 

 

Reprezentacja dziewcząt w tenisie stołowym

 

 Od lewej: Patrycja Sawicka, Magdalena Nadolska, Karolina Zaręba.

 

                                     Reprezentacja w pływaniu

 

Od lewej stoją: Jakub Urban, Mikołaj Borcowski, Szymon Rudzki, Bartosz Ogórek, Jędrzej Bernaciak, Tomasz Kuźniarz.

Od lewej siedzą: Anna Budzyńska, Wiktoria Jagiełka.

Zuzanna Rogińska, Dominika Winiarska, Malwina Pryputniewicz ( nieobecne na zdjęciu).

 

Reprezentacja w sportach siłowych

 

 Od lewej stoją : Grzegorz Lautenbach, Maciej Kolbusz, Cornelia Pietryka, Patrycja Paszkowska, Mateusz Buniowski, ...

 

Drużyna Cheerleaderek

 

Nadia Kępka, Nicola Gajewska, Agata Szumowska, Ewa Zakowicz, Aleksandra Lietza, Dominika Bartosik, Agnieszka Kiełkowska