Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-16, w piątki 8-15

Biblioteka pełni rolę centrum informacyjno - dydaktycznego szkoły. Znajdują się w niej: księgozbiór przeznaczony do wypożyczenia, dział podręczny do korzystania na miejscu, filmoteka, 8 stanowisk komputerowych, stanowiących pracownię multimedialną, kącik czytelniczy oraz zbiór czasopism.

 

 

Księgozbiór podręczny stanowią:

Encyklopedie:PWN T. 1-4, Encyklopedia biologiczna T. 1-13, Encyklopedia Historii Polski  T.1- 5, Encyklopedia Historii Powszechnej T. 1-15, Encyklopedia Geograficzna Świata T.1-10, Encyklopedie szkolne:Historia, Chemia, Biologia, Fizyka z Astronomią. 

Słowniki: Słownik języka polskiego T. 1-4, różne słowniki poprawnościowe (ortograficzny, frazeologiczny, poprawnej polszczyzny), symboli, motywów literackich, Słownik mitów i tradycji kultury, Słowniki wiedzy o filozofii, Słownik wiedzy o teatrze, Słownik wiedzy o filmie, Słownik adaptacji filmowych i inne. 

Historia literatury Polskiej- od Średniowiecza po Współczesność 
Historia Polski Średniowiecze, 1492-1795, 1795-1918, 1918-1945 – podręczniki akademickie 
Historia powszechna:Starożytność, Średniowiecze, Wiek XVI-XVII, Wiek XVIII, 1789-1870,1871-1918, Europa XX wieku- podręczniki akademickie 

Historia malarstwa, Historia architektury
i inne książki poświęcone sztuce, w tym komplet segregatorów zawierających wszystkie numery czasopisma "Wielcy malarze" (reprodukcje najsłynniejszych obrazów, krótkie ich interpretacje, biografie twórców) 

Gromadzimy także repetytoria i testy wspomagające przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego z języka polskiego, angielskiego, biologii, chemii, geografii, historii i WOS-u.

W bibliotece znajdują się liczne książki poświęcone Patronowi Szkoły Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu : biografie, kalendaria życia i twórczości, mowy i rozkazy, albumy, zbiory dokumentów, materiały z sesji popularnonaukowych i zlotów szkół im. Marszałka. 

Nieustannie powiększamy naszą filmotekę: gromadzimy filmy fabularne, dokumentalne, adaptacje lektur szkolnych, spektakle teatralne,  filmy wspomagające naukę historii, biologii, fizyki.

 W bibliotece prenumerujemy następujące czasopisma, z których można korzystać na miejscu, a także wypożyczać do domu: 

    

 

  „Gazeta Wyborcza” - gazeta codzienna dla wszystkich, którzy chcą być zawsze  na bieżąco

„Newsweek” - tygodnik społeczno-polityczny dla lubiących dobrą publicystykę

„Cogito” - dwutygodnik dla licealistów o szkolnej rzeczywistości, nauce i o różnych ważnych sprawach

„Focus”  miesięcznik popularnonaukowo dla ciekawych świata

„Komputer świat. Twój Niezbędnik” - dwumiesięcznik poświęcony nowościom na rynku programów, gier, sprzętu, internetu itp. 

"Charaktery"- pismo popularyzujące wiedzę psychologiczną w sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka

„Wiedza i Życie” – miesięcznik popularnonaukowy dla zafascynowanych nauką, objaśniającą świat

"National Geographic"- magazyn dla lubiących podróże, poznawanie nowych kultur i dobrą fotografię

Posiadamy również archiwalne numery„Poznaj Świat", „ Świat Nauki”, "Mówią wieki"