Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-16, w piątki 8-15

Biblioteka pełni rolę centrum informacyjno - dydaktycznego szkoły. Znajdują się w niej: księgozbiór przeznaczony do wypożyczenia, dział podręczny do korzystania na miejscu, filmoteka, 8 stanowisk komputerowych, stanowiących pracownię multimedialną, kącik czytelniczy oraz zbiór czasopism.

 

 

Księgozbiór podręczny stanowią:

Encyklopedie:PWN T. 1-4, Encyklopedia biologiczna T. 1-13, Encyklopedia Historii Polski  T.1- 5, Encyklopedia Historii Powszechnej T. 1-15, Encyklopedia Geograficzna Świata T.1-10, Encyklopedie szkolne:Historia, Chemia, Biologia, Fizyka z Astronomią. 

Słowniki: Słownik języka polskiego T. 1-4, różne słowniki poprawnościowe (ortograficzny, frazeologiczny, poprawnej polszczyzny), symboli, motywów literackich, Słownik mitów i tradycji kultury, Słowniki wiedzy o filozofii, Słownik wiedzy o teatrze, Słownik wiedzy o filmie, Słownik adaptacji filmowych i inne. 

Historia literatury Polskiej- od Średniowiecza po Współczesność 
Historia Polski Średniowiecze, 1492-1795, 1795-1918, 1918-1945 – podręczniki akademickie 
Historia powszechna:Starożytność, Średniowiecze, Wiek XVI-XVII, Wiek XVIII, 1789-1870,1871-1918, Europa XX wieku- podręczniki akademickie 

Historia malarstwa, Historia architektury
i inne książki poświęcone sztuce, w tym komplet segregatorów zawierających wszystkie numery czasopisma "Wielcy malarze" (reprodukcje najsłynniejszych obrazów, krótkie ich interpretacje, biografie twórców) 

Gromadzimy także repetytoria i testy wspomagające przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego z języka polskiego, angielskiego, biologii, chemii, geografii, historii i WOS-u.

W bibliotece znajdują się liczne książki poświęcone Patronowi Szkoły Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu : biografie, kalendaria życia i twórczości, mowy i rozkazy, albumy, zbiory dokumentów, materiały z sesji popularnonaukowych i zlotów szkół im. Marszałka. 

Nieustannie powiększamy naszą filmotekę: gromadzimy filmy fabularne, dokumentalne, adaptacje lektur szkolnych, spektakle teatralne,  filmy wspomagające naukę historii, biologii, fizyki.

 W bibliotece prenumerujemy następujące czasopisma, z których można korzystać na miejscu, a także wypożyczać do domu: 

    

 

  „Gazeta Wyborcza” - gazeta codzienna dla wszystkich, którzy chcą być zawsze  na bieżąco

„Newsweek” - tygodnik społeczno-polityczny dla lubiących dobrą publicystykę

„Cogito” - dwutygodnik dla licealistów o szkolnej rzeczywistości, nauce i o różnych ważnych sprawach

„Focus”  miesięcznik popularnonaukowo dla ciekawych świata

„Komputer świat. Twój Niezbędnik” - dwumiesięcznik poświęcony nowościom na rynku programów, gier, sprzętu, internetu itp. 

"Charaktery"- pismo popularyzujące wiedzę psychologiczną w sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka

„Wiedza i Życie” – miesięcznik popularnonaukowy dla zafascynowanych nauką, objaśniającą świat

"National Geographic"- magazyn dla lubiących podróże, poznawanie nowych kultur i dobrą fotografię

Posiadamy również archiwalne numery„Poznaj Świat", „ Świat Nauki”, "Mówią wieki"