W zakładce "O SZKOLE" jest dostępny Regulamin Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych wraz z załącznikami.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 14 marca 2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

27.02.2021r.

 

uczennice i uczniowie zwolnieni z zajęć lub oczekujący na lekcję pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece

(w przypadku zwolnienia z wychownia fizycznego – pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego wf)

  

 

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK → 5 MARCA 2021 r.

nieobecni: K. Pucyło, A. Kulka-Radko, M. Turyn, D. Szatrowska, K. Brodziński, A. Krause

 

 

nauczyciele oddelegowani na próbny egzamin maturalny (do 11:50): M. Konecka-Tężycka, M. Starnawski, A. Ławicka, K. Szeleźniak-Białkowska, A. Hochleitner, A. Brudnicka, Z. Marcinowski, A. Ordyniec, A. Jastrzębska, S. Ratajczyk, B. Adamczyk, G. Reclaw, K. Szymańska, A. Mikłaszewska, W. Kulling, B. Buller, A. Mestek-Giedrys, K. Gawecka

 

nauczyciele oddelegowani na próbny egzamin maturalny (od 12:45): M. Starnawski, A. Ławicka

 

za p. K. Pucyło:

5 godzina → klasa 1A → p. M. Selonka

6 godzina → klasa 3D → grupa zwolniona

 

 

za p. A. Kulkę-Radko:

6 godzina → klasa 2D1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

8 godzina → naucz. ind → zajęcia odwołane

9 godzina → klasa 3G → grupa zwolniona

10 godzina → klasa 3G → grupa zwolniona

 

 

za p. M. Turyn:

3 godzina → klasa 2B2 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2B2 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 1G → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

 

za p. D. Szatrowską:

1 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 1A → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 1G → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 3D → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 3A → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 3E → grupa zwolniona

 

za p. M. Konecką- Tężycką:

1 godzina → klasa 1G → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2F1 → grupa zwolniona

 

za p. M. Starnawskiego:

2 godzina → klasa 3D → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2F1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 3A → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

 

za p. A. Ławicką:

1 godzina → klasa 1B → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3E → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 3G → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

 

za p. K. Szeleźniak- Białkowską:

3 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2D2 → grupa zwolniona

 

za p. A. Hochleitner:

3 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

 

za p. A. Brudnicką:

2 godzina → klasa 2B2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 3BD → grupa zwolniona

 

za p. Z. Marcinowskiego:

2 godzina → zajęcia indywidualne odwołane

3 godzina → klasa 3C → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 3C → grupa zwolniona

 

za p. A. Ordyńca:

1 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 3E → grupa zwolniona

 

za p. A. Jastrzębską:

2 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3BD → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 3BD → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 3A → grupa zwolniona

 

za p. G. Reclaw:

1 godzina → klasa 2B2 → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3FG → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

 

za p. S. Ratajczyk:

2 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3FG → grupa zwolniona

4 godzina → zajęcia indywidualne odwołane

5 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

 

za p. K. Szymańską:

1 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2F1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

 

za p. K. Brodzińskiego:

7 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

 

za p. A. Krause:

2 godzina → klasa 2D2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3E → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 1G → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 3A → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

 

 

 

 

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK → 8 MARCA 2021 r.

nieobecni: K. Pucyło, D. Szatrowska, K. Brodziński

 

za p. K. Pucyło:

2 godzina → klasa 2D2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3D → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 1A → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

 

za p. D. Szatrowską:

2 godzina → klasa 2B2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 3E → grupa zwolniona

 

za p. K. Brodzińskiego:

4 godzina → klasa 3A → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

 

nauczyciele oddelegowani na próbny egzamin maturalny (do 12:55): M. Konecka-Tężycka, A. Ławicka, A. Hochleitner, Z. Marcinowski, A. Ordyniec, A. Jastrzębska, A. Błajek, K. Nowicka- Nozdryń, L. Sobieraj, E. Delekta, M. Kulling, M. Banasik, B. Adamczyk, K. Szymańska, A. Mikłaszewska, W. Kulling, B. Buller, A. Mestek-Giedrys, K. Gawecka

 

nauczyciele oddelegowani na próbny egzamin maturalny (od 12:45): K. Korczak

 

za p. M. Konecką- Tężycką:

1 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3C → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

 

za p. A. Ławicką:

2 godzina → klasa 3C → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3C → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 1B → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

 

za p. A. Hochleitner:

2 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2F1→ grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

 

za p. Z. Marcinowskiego:

2 godzina → klasa 1A → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2D1 → grupa zwolniona

5 godzina → zajęcia indywidualne odwołane

6 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

 

za p. A. Ordyńca:

1 godzina → klasa 3A → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 3A → grupa zwolniona

 

za p. A. Jastrzębską:

1 godzina → klasa 3BD → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 3BD → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

 

za p. A. Błajek:

2 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

3 godzina → zajęcia indywidualne odwołane

4 godzina → zajęcia indywidualne odwołane

5 godzina → klasa 3D → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2D2→ grupa zwolniona

 

za p. K. Nowicka- Nozdryń:

1 godzina → klasa 2A2 → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 2A2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

5 godzina → zajęcia indywidualne odwołane

6 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

 

za p. L. Sobieraja:

1 godzina → klasa 2F1 → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 2A2 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2F1 → grupa zwolniona

 

za p. E. Delektę:

1 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3BDF → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

 

za p. M. Kulling:

1 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

 

za p. M. Banasik:

1 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 3A → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 3A → grupa zwolniona

 

za p. K. Szymańską:

2 godzina → klasa 2F1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 3D → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 1A → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

 

za p. K. Korczak:

7 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 3G → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 3G → grupa zwolniona

10 godzina → klasa 3G → grupa zwolniona

11 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona