Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

20 marca w VI LO w Gdyni odbyło się uroczyste zakończenie międzyszkolnego projektu, stanowiącego uczniowski udział w obchodach 89 rocznicy nadania naszemu miastu praw miejskich.Organizowany od 10 lat przez VILO VLO i Zespół Szkół Mechanicznych ewoluował, wzbogacany co roku w nowe kategorie, których w tym roku było aż dziewięć. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w czterech z nich i w każdej odnieśli sukcesy.

 

W kategorii „Mowa na cześć Gdyni” Magdalena Rusin z klasy III B zajęła I miejsce;
w kategorii „Wiedza o Gdyni” II miejsce zajęli Piotr Weissgerber z kl. I B i Mateusz Kolera z kl. IIB;

w kategorii prozatorskiej (własna baśń o Gdyni) Agnieszka Trocha z kl. IA zajęła III miejsce,

a Patryk Szymanowski z kl. II D otrzymał wyróżnienie;

w konkursie fotograficznym wyróżnione zostały Marta Boniecka i Anna Karpińska z kl. ID.

Podczas uroczystości, która zgromadziła nagrodzonych uczniów, opiekujących się nimi nauczycieli i dyrektorów szkół, zostały przedstawione wyróżnione filmy o Gdyni, zaprezentowali się recytatorzy, oratorzy i wykonawcy poezji śpiewanej. Uczestnicy konkursów odebrali cenne nagrody rzeczowe, albumy, pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele – podziękowania.