Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

To była piękna, momentami podniosła i wzruszająca, a chwilami swobodna i pełna humoru uroczystość – stosownie do miejsca i czasu. O 10.30 w Kościele o. Redemptorystów odprawiona została pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Wiesława Szlachetki Msza Św. w intencji społeczności IX LO oraz Przyjaciół i Sympatyków Szkoły.

 

Zebrani usłyszeli z ust hierarchy wiele  ciepłych i pełnych uznania słów na temat Jubilatki, odbierając życzenia dalszego pomyślnego jej rozwoju.

 

Uroczysta Gala Jubileuszowa odbyła się w Sali YMCA, a prowadzili ją nauczyciele: Pani Beata Galuba-Filipp i Pan Arkadiusz Ordyniec. Licznie przybyli zaproszeni Goście, włodarze naszego miasta oraz reprezentanci licznych instytucji, organizacji i stowarzyszeń współpracujących od lat z IX Liceum. Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz w swoim przemówieniu podkreślała ważną dla nas życzliwość osób odpowiedzialnych przez lata za pomorską i gdyńską oświatę, w ramach której IX LO funkcjonuje z coraz większym powodzeniem. Dziękując za obecność Pani Danucie Kledzik, byłej  kurator, która 25 lat temu podpisała akt  powołania IX LO, Pani Dyrektor wspominała początki Szkoły i akt nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybrany przed laty Patron wyznaczył misję szkoły i kierunek wychowania młodzieży, co jest aktualne do dnia dzisiejszego. Szczycimy się zaangażowaniem i uczniów i nauczycieli w działania społeczne i obywatelskie, będące znakiem współczesnego patriotyzmu. Mówili o tym, zabierający głos Goście m.in. Pan Daniel Duda jako przedstawiciel Związku Piłsudczyków, który wręczył pani Dyrektor Order Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej,  Pan Józef Bodio - w latach 90-tych nauczyciel historii i WOS-u w IX LO, dzisiaj starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ciepło mówiący o szkole, w początkach rozwoju której miał swój udział.

 

W przywoływanych latach szybkiego rozkwitu liceum  najsłuszniej została wyeksponowana znacząca rola byłej Dyrektorki Szkoły, Pani Aliny Mroczkowskiej, kierującej „Dziewiątką” od momentu powstania, nieprzerwanie przez 23 lata, do roku 2014. Ona sama, zabierając głos z rozrzewnieniem wspominała grono, z którym przyszło jej budować szkołę i potem przez lata prężnie ją rozwijać. Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz z dumą i satysfakcją mówiła o absolwentach,  którzy wynieśli ze szkoły społecznikowskie zaangażowanie, jako przykład podając czworo radnych obecnej kadencji zasiadających w Radzie Miasta Gdyni. Obecni na uroczystości  Marika Domozych, Kamil Góral, Patryk Felmet i Michał Bełbot przekazali Pani Dyrektor w imieniu Przewodniczącej Rady Miasta Pani Joanny Zielińskiej medal 25-lecia Samorządu Gdyni.

 

Uroczystość Jubileuszu Szkoły była dobrą okazją do podsumowań, refleksji i życzeń. Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz wręczyła Gościom reprezentującym instytucje i stowarzyszenia, z którymi od lat szkoła współpracowała, pamiątkowe medale 25- lecia, wybite specjalnie na tę okazję przez Pana  Stanisława Śliwę. Otrzymali je także długoletni pracownicy IX Liceum. Pani Dyrektor Krysztofowicz wręczyła także  wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Nagrody Dyrektora. Oficjalną Galę  zakończył program artystyczny przygotowany przez Panią Jolantę Moszczyńską wraz z uczniami klas pierwszych. Zgodnie z jego tytułem było „i straszno i śmieszno”, a to za sprawą Adama Mickiewicza i autorów odważnych przeróbek tekstów wieszcza.

Kwiaty, okolicznościowe prezenty, życzenia zakończyły część oficjalną. W budynku szkoły, w odświętnie przystrojonej sali lustrzanej czekał na Gości poczęstunek. Rozmowom, żartom i wzruszeniom nie było końca. Oglądaliśmy zdjęcia z dawnych lat, oddając się wspomnieniom. W klasach i na szkolnym holu królowali natomiast absolwenci. Dla nich też przygotowano wystawy zdjęć z dawnych lat – im wcześniejszy rocznik, tym bardziej emocjonalna reakcja na fotki „ ze szkolnej ławy”. 

Jubileusz minął. Po dniu wspomnień szybko wróciliśmy do codziennej pracy. Ale są pamiątkowe zdjęcia z dnia 3 czerwca. Zapraszamy do Galerii na pełen fotoreportaż.

Barbara Buller