Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

To była piękna, momentami podniosła i wzruszająca, a chwilami swobodna i pełna humoru uroczystość – stosownie do miejsca i czasu. O 10.30 w Kościele o. Redemptorystów odprawiona została pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Wiesława Szlachetki Msza Św. w intencji społeczności IX LO oraz Przyjaciół i Sympatyków Szkoły.

 

Zebrani usłyszeli z ust hierarchy wiele  ciepłych i pełnych uznania słów na temat Jubilatki, odbierając życzenia dalszego pomyślnego jej rozwoju.

 

Uroczysta Gala Jubileuszowa odbyła się w Sali YMCA, a prowadzili ją nauczyciele: Pani Beata Galuba-Filipp i Pan Arkadiusz Ordyniec. Licznie przybyli zaproszeni Goście, włodarze naszego miasta oraz reprezentanci licznych instytucji, organizacji i stowarzyszeń współpracujących od lat z IX Liceum. Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz w swoim przemówieniu podkreślała ważną dla nas życzliwość osób odpowiedzialnych przez lata za pomorską i gdyńską oświatę, w ramach której IX LO funkcjonuje z coraz większym powodzeniem. Dziękując za obecność Pani Danucie Kledzik, byłej  kurator, która 25 lat temu podpisała akt  powołania IX LO, Pani Dyrektor wspominała początki Szkoły i akt nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybrany przed laty Patron wyznaczył misję szkoły i kierunek wychowania młodzieży, co jest aktualne do dnia dzisiejszego. Szczycimy się zaangażowaniem i uczniów i nauczycieli w działania społeczne i obywatelskie, będące znakiem współczesnego patriotyzmu. Mówili o tym, zabierający głos Goście m.in. Pan Daniel Duda jako przedstawiciel Związku Piłsudczyków, który wręczył pani Dyrektor Order Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej,  Pan Józef Bodio - w latach 90-tych nauczyciel historii i WOS-u w IX LO, dzisiaj starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ciepło mówiący o szkole, w początkach rozwoju której miał swój udział.

 

W przywoływanych latach szybkiego rozkwitu liceum  najsłuszniej została wyeksponowana znacząca rola byłej Dyrektorki Szkoły, Pani Aliny Mroczkowskiej, kierującej „Dziewiątką” od momentu powstania, nieprzerwanie przez 23 lata, do roku 2014. Ona sama, zabierając głos z rozrzewnieniem wspominała grono, z którym przyszło jej budować szkołę i potem przez lata prężnie ją rozwijać. Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz z dumą i satysfakcją mówiła o absolwentach,  którzy wynieśli ze szkoły społecznikowskie zaangażowanie, jako przykład podając czworo radnych obecnej kadencji zasiadających w Radzie Miasta Gdyni. Obecni na uroczystości  Marika Domozych, Kamil Góral, Patryk Felmet i Michał Bełbot przekazali Pani Dyrektor w imieniu Przewodniczącej Rady Miasta Pani Joanny Zielińskiej medal 25-lecia Samorządu Gdyni.

 

Uroczystość Jubileuszu Szkoły była dobrą okazją do podsumowań, refleksji i życzeń. Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz wręczyła Gościom reprezentującym instytucje i stowarzyszenia, z którymi od lat szkoła współpracowała, pamiątkowe medale 25- lecia, wybite specjalnie na tę okazję przez Pana  Stanisława Śliwę. Otrzymali je także długoletni pracownicy IX Liceum. Pani Dyrektor Krysztofowicz wręczyła także  wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Nagrody Dyrektora. Oficjalną Galę  zakończył program artystyczny przygotowany przez Panią Jolantę Moszczyńską wraz z uczniami klas pierwszych. Zgodnie z jego tytułem było „i straszno i śmieszno”, a to za sprawą Adama Mickiewicza i autorów odważnych przeróbek tekstów wieszcza.

Kwiaty, okolicznościowe prezenty, życzenia zakończyły część oficjalną. W budynku szkoły, w odświętnie przystrojonej sali lustrzanej czekał na Gości poczęstunek. Rozmowom, żartom i wzruszeniom nie było końca. Oglądaliśmy zdjęcia z dawnych lat, oddając się wspomnieniom. W klasach i na szkolnym holu królowali natomiast absolwenci. Dla nich też przygotowano wystawy zdjęć z dawnych lat – im wcześniejszy rocznik, tym bardziej emocjonalna reakcja na fotki „ ze szkolnej ławy”. 

Jubileusz minął. Po dniu wspomnień szybko wróciliśmy do codziennej pracy. Ale są pamiątkowe zdjęcia z dnia 3 czerwca. Zapraszamy do Galerii na pełen fotoreportaż.

Barbara Buller