Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W czwartek 15 marca Danuta Chaniewska z kl. I b, Aleksandra Koleśnik z kl. Ie oraz Zuzanna Kozłowska z kl. IIa wraz z p. Beatą Graszą reprezentowały naszą szkołę w finale I Ogólnopolskiego Kokursu Tłumaczeniowego we Włoclawku. Uczennice musialy zmierzyć się z przetłumaczeniem z języka angielskiego na język polski tekstu piosenki amerykańskiego twórcy Josha Grobana pt. "Brave"

oraz instrucji obbsługi ....drabiny przystawnej wolnostojącej z języka polskiego na angielski.W szranki stanęli najlepsi z najlepszych ze szkół średnich, a ich prace oceniane były przez profesjonalnych tłumaczy i wykładowców UMK w Toruniu.
Tytuł " Translation master" i I miejsce zdobyła Aleksandra Koleśnik,

 

a Dauta Chaniewska i Zuzanna Kozłowska otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Serdeczne gratulacje! 
Opiekun -Beata Grasza

 

 

a oto relacja zwyciężczyni:

15 marca miałam okazję, razem z Danutą Chaniewską (1B) i Zuzanną Kozłowską (3A), uczestniczyć w finale I Ogólnopolskiego Konkursu Translatorycznego „Translation Master” organizowanym przez III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku.

Zmierzyłyśmy się z tłumaczeniem piosenki na język polski oraz instrukcji obsługi na angielski. Oba zadania były niełatwe, w szczególności tłumaczenie liryki, ponieważ wymaga interpretacji tekstu tak, by oddać jego klimat i treść zachowując przy tym (w miarę możliwości) ten sam rytm oraz zwracając uwagę na rymy, natomiast tłumaczenie instrukcji często wymaga użycia specjalistycznego słownictwa, które nie zawsze można odnaleźć w słowniku papierowym.

Po upłynięciu czasu zostaliśmy zaproszeni na krótką przerwę z poczęstunkiem, a następnie na prelekcje, po których ogłoszono wyniki. Poza miejscami na podium, na którym zajęłam pierwsze miejsce, przyznano trzy wyróżnienia, a także podziękowania za udział, które otrzymały mi.in. Danuta i Zuzanna.

Chciałabym też podziękować p. Beacie Graszy za sprawowanie funkcji naszego opiekuna podczas konkursu oraz za wszelkie wsparcie. Jestem pewna, ze wszyscy uczestnicy dali z siebie wszystko. Już samo dostanie się do finałowej dziesiątki prac jest wystarczającym sukcesem. Warto również zaznaczyć, że byliśmy jedyną szkołą, z której do finału dostały się prace aż trzech osób!

Aleksandra Koleśnik (klasa IE)