Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Wszystkich internautów, uczniów, absolwentów, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków IX Liceum Ogólnokształcącego zapraszamy do głosowania na prace graficzne uczniów na temat „CZYM DLA MNIE JEST INTERNET?”.

Na stronę głosowanie przejdziemy po kliknięciu znajdującego się poniżej przycisku „CZYTAJ WIĘCEJ”

Prosimy o oddawanie głosów na prace graficzne jak największej liczby  uczniów IX LO. W celu oddania większej liczby głosów można głosować codziennie. Na konto liceum do Rankingu Szkół zaliczana jest suma głosów wszystkich uczniów.

Przypominamy zasady głosowania:
1/ Głosowanie trwa do 31.05.2016r. do godziny 14.00
2/ Każdy użytkownik Internetu może w ramach „Głosowanie otwartego” oddać codziennie po jednym głosie na dowolną liczbę prac z jednego komputera/adresu IP. Prosimy o głosowanie w domu, gdyż w szkole głosujemy z jednego adresu IP więc wszyscy możemy oddać tylko jeden głos na każdą pracę
3/ Uczniowie i tegoroczni absolwenci trzecich klas (po zalogowaniu w programie IT-Szkoła) mogą dodatkowo głosować w ramach ”Głosowania użytkowników IT-Szkoła” oddając jednorazowo po jednym głosie na 30 różnych prac
4/ Głosując codziennie przekażemy na prace konkretnych uczniów i dla IX Liceum więcej głosów
( regulaminem głosowania jest na stronie https://it-szkola.edu.pl/kong )

Uczniowie po zamieszczeniu na portalu IT-Szkoła pracy graficznej na temat „CZYM DLA MNIE JEST INTERNET?” mogą wygrać nagrodę w wyniku głosowania internautów. Jeżeli nagrodę wygra nauczyciel, to przekaże ją jednemu z uczniów.

Suma głosów uzyskanych przez uczniów zaliczona będzie na konto IX Liceum Ogólnokształcącego, co będzie miało wpływ na pozycje w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Programu IT-Szkoła.

Poniżej zamieszczamy linki do prac uczniów.

Przykład sposobu głosowania: po kliknięciu na Link nr 1 zobaczymy grafikę nr 1. Po wykonaniu głosowania na pracę, w celu powrotu do tabelki z linkami należy kliknąć strzałkę powrotu w przeglądarce internetowej. Następnie głosujemy na Link nr 2 itd.

NumerLink do grafiki
1 Link grafiki 1
2 Link grafiki 2
3 Link grafiki 3
4 Link grafiki 4
5 Link grafiki 5
6 Link grafiki 6
7 Link grafiki 7
8 Link grafiki 8
9 Link grafiki 9
10 Link grafiki 10
11 Link grafiki 11
12 Link grafiki 12
13 Link grafiki 13
14 Link grafiki 14
15 Link grafiki 15
16 Link grafiki 16
17 Link grafiki 17
18 Link grafiki 18
19 Link grafiki 19
20 Link grafiki 20
21 Link grafiki 21
22 Link grafiki 22
23 Link grafiki 23
24 Link grafiki 24
25 Link grafiki 25
26 Link grafiki 26
27 Link grafiki 27
28 Link grafiki 28
29 Link grafiki 29
30 Link grafiki 30
31 Link grafiki 31
32 Link grafiki 32
33 Link grafiki 33
34 Link grafiki 34
35 Link grafiki 35
36 Link grafiki 36
37 Link grafiki 37
38 Link grafiki 38
39 Link grafiki 39
40 Link grafiki 40
41 Link grafiki 41
42 Link grafiki 42
43 Link grafiki 43
44 Link grafiki 44
45 Link grafiki 45
46 Link grafiki 46
47 Link grafiki 47
48 Link grafiki 48
49 Link grafiki 49
50 Link grafiki 50
51 Link grafiki 51
52 Link grafiki 52
53 Link grafiki 53