Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

 

 

EGZAMINY  POPRAWKOWE I KLASYFIKACYJNE – sierpień 2016 r.

w dotychczasowej siedzibie szkoły:  przy ul. Żeromskiego 31

 

 

23 sierpnia 2016 r. (wtorek):

 

 1. 1)godz. 9.00 - poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego (część pisemna):

Zespół nadzorujący:

            p. Alicja Mikłaszewska - przewodnicząca

            p. Jolanta Nowicka – z VI LO

           

 1. 2)godz. 9. 00 – poprawkowy egzamin maturalny z matematyki:

Zespół nadzorujący:

            p. Wojciech Kulling – przewodniczący

            p. Anna Krause

            p. Anna Ringwelska-Kanabaj – z VI LO

24 sierpnia 2016 r. (środa):

 

 

 1. 1)godz. 9.00 - poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego (część ustna):

Przedmiotowy zespół egzaminacyjny:

            p. Beata Galuba-Filipp - przewodnicząca

            p. Wiktoria Topolewska – z VI LO

 1. 2)godz. 9.00 - poprawkowy egzamin maturalny z języka angielskiego (część ustna):

Przedmiotowy zespół egzaminacyjny:

            p. Katarzyna Skibowska-Bąkała - przewodnicząca

            p. Maria Roszczynialska-Buko – z VI LO

 

 1. 3)godz. 10.00 - egzamin poprawkowy z języka niemieckiego (uczniowie klasy II b)

Komisja egzaminacyjna:

            p. W. Łęszczak

            p. E. Mironiuk

            p. S. Ratajczyk

           

 1. 4)godz. 11.30 - egzamin klasyfikacyjny z języka niemieckiego  (uzupełnienie treści programowych) uczeń klasy I D

Komisja egzaminacyjna:

            p. E. Mironiuk

            p. S. Ratajczyk

 1. 5)godz. 11.30 - egzamin klasyfikacyjny z języka hiszpańskiego  (uzupełnienie treści programowych) uczeń klasy I D

Komisja egzaminacyjna:

            p. W. Krysztofowicz

                        p. G. Reclaw