23 października w środę o godzinie 17.30 odbędą się
zebrania z rodzicami uczniów klas I -III oraz konsultacje
.

Zebranie Rady Rodziców - g. 18.30