Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dnia 21 stycznia uczniowie klas 1F oraz 3F wzięli udział w anglojęzycznych warsztatach, organizowanych przez Gdański Teatr Szekspirowski.
Ich pierwsza część dotyczyła — między innymi — rozwoju i kultury teatru, odkrywając przed młodzieżą arkana jego powstawania w okresie elżbietańskim oraz ukazując żywe i barwne życie aktorów epoki. Następnie uczniowie z chęcią zwiedzili Teatr, zostając zaznajomieni z jego poszczególnymi częściami, na co dzień niedostępnymi dla zwykłego widza oraz mieli okazję wejść na scenę, widząc teatr z zupełnie innej perspektywy. Podczas drugiej części spotkania uczniowie uczestniczyli w warsztatach aktorskich, w trakcie których szlifowali swoje umiejętności oratorskie oraz koncentrację, a także odgrywali krótką scenę zaczerpniętą ze sztuki Szekspira. Wizyta w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim okazała się być cennym doświadczeniem i świetną okazją do doskonalenia znajomości języka angielskiego. 
 
Barbara Szukiewicz, 1 F