Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniu 12 marca odbyły się warsztaty debat oksfordzkich organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku i Instytut Debaty Publicznej. IX Liceum reprezentowali Michalina Puwalska, Mateusz Czarny, Mateusz Trzebiatowski kl. 2A i Jakub Pomieczyński kl. 2C.

Część uczniów przygotowuje się do udział w debatach po raz pierwszy. Na początku zostały przedstawione zasady regulaminowe debat oksfordzkich. Potem uczestnicy ćwiczyli udział w debacie. Była też sesja pytań i odpowiedzi.

Wylosowane zostały tezy debat i podział szkół na grupy. Uczniów biorących udział w debatach czeka teraz okres przygotowań.
26 marca odbędzie się pierwsza część Turnieju Debat Historycznych IPN w I Liceum w Gdańsku. Trzymajcie kciuki za naszych reprezentantów.

Tekst i foto: Wiesław Niemociński