Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

2 kwietnia odbyła się kolejna edycja konkursu anglojęzycznego Public Speaking Competition. Uczniowie wygłosili przemówienia na temat "Earth without art is just eh...", przedstawiając sztukę jako newralgiczny element życia każdego człowieka.

 

Wykazali się ogromną kreatywnością, a swoje wystąpienia wzbogacili o ciekawe prezentacje multimedialne, zabawne historyjki i anegdoty, a niektórzy z nich przebrali się nawet w kostiumy. Konkurs obfitował w wiele wrażeń i emocji i spodobał się zarówno uczestnikom, jak i widzom. Decyzją Jury I miejsce zdobyła Julia Krezymon (Ib), II – Adriana Kołodziejczak (IIIe), a III– Mateusz Bzoma (Ib).

 

                                            

 

         

 

 

 

Konkursowi krasomówczemu towarzyszył konkurs plastyczny, którego zwyciężczynią została Julia Świech (Ie). Uczennica w doskonały sposób zobrazowała hasło tegorocznego Public Speaking Competition.

Dagmara Marciniak (IIe)Konkurs ang