20 listopada w środę o godzinie 17.30 odbędą się 
zebrania z rodzicami uczennic i uczniów klas I - III, na których zostaną podane propozycje ocen za I semestr,
a także  indywidualne  konsultacje z nauczycielami.

 

Zebranie Rady Rodziców - g. 18.30 w auli

 

W drugim tygodniu września uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym i przyrodniczym zostali zaproszeni przez Koordynatorów Pomorskiego College’u Medycznego przy GUM-edzie na Szkołę Letnią (Summer School). Polsko-włoska konferencja naukowa odbywała się pod hasłem: "Molecular aspects of Western Style Diet" i trwała cztery dni. Był to czas warsztatów laboratoryjnych, wykładów w języku polskim i angielskim oraz integracji z zaproszonymi gośćmi z Włoch.

Tematy wykładów i warsztatów Pomorski College Medyczny opublikował na swojej stronie Facebook – zainteresowanych odsyłam (https://www.facebook.com/PoCoMed/photos/pcb.732229100523527/732227930523644/?type=3&theater)

MałgorzataTuryn