Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-15.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

W drugim tygodniu września uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym i przyrodniczym zostali zaproszeni przez Koordynatorów Pomorskiego College’u Medycznego przy GUM-edzie na Szkołę Letnią (Summer School). Polsko-włoska konferencja naukowa odbywała się pod hasłem: "Molecular aspects of Western Style Diet" i trwała cztery dni. Był to czas warsztatów laboratoryjnych, wykładów w języku polskim i angielskim oraz integracji z zaproszonymi gośćmi z Włoch.

Tematy wykładów i warsztatów Pomorski College Medyczny opublikował na swojej stronie Facebook – zainteresowanych odsyłam (https://www.facebook.com/PoCoMed/photos/pcb.732229100523527/732227930523644/?type=3&theater)

MałgorzataTuryn