20 listopada w środę o godzinie 17.30 odbędą się 
zebrania z rodzicami uczennic i uczniów klas I - III, na których zostaną podane propozycje ocen za I semestr,
a także  indywidualne  konsultacje z nauczycielami.

 

Zebranie Rady Rodziców - g. 18.30 w auli

 

II spotkanie w ramach szóstej edycji projektu InnovaBio Pomorze odbyło się w Gdańsku na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej wysłuchali wykładu pani dr Anny Ajduk z Zakładu Embriologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zapłodnieniu, a boicie się zapytać”.

Badania dr Anny Ajduk zostały uhonorowane w 2013 r. Nagrodą im. Prof. Stefana Pieńkowskiego przyznawaną za wybitne osiągnięcia w naukach matematyczno-przyrodniczych. Jest beneficjentkąa programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Schering Foundation i FEBS.

tekst i foto: Aleksandra Wierzchowska kl.2B