Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-15.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

II spotkanie w ramach szóstej edycji projektu InnovaBio Pomorze odbyło się w Gdańsku na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej wysłuchali wykładu pani dr Anny Ajduk z Zakładu Embriologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zapłodnieniu, a boicie się zapytać”.

Badania dr Anny Ajduk zostały uhonorowane w 2013 r. Nagrodą im. Prof. Stefana Pieńkowskiego przyznawaną za wybitne osiągnięcia w naukach matematyczno-przyrodniczych. Jest beneficjentkąa programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Schering Foundation i FEBS.

tekst i foto: Aleksandra Wierzchowska kl.2B