Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-15.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Ponad 200 osób wzięło udział 15 października w uroczystościach 80. rocznicy masowych wysiedleń ludności polskiej z Gdyni przez okupanta niemieckiego. Obchody zorganizowało Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych z prezesem Benedyktem Wietrzykowskim. Przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na fasadzie dworca PKP Gdynia Główna zapalono znicze i złożono wieńce. 

Następnie zgromadzeni przeszli pod pomnik Gdynian Wysiedlonych. Tam wysłuchano przemówień oraz wręczono odznaczenia, dyplomy i medale Pro Patria. Na zakończenie pod pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze. IX Liceum Ogólnokształcące reprezentowała dyrektor Wiesława Krysztofowicz z delegacją uczniów i pocztem sztandarowym.

 

 

W dniu 19.09.1939r. Hitler wizytował Gdynię i podjął decyzję, że zmieni ją w niemieckie miasto o nazwie Gotenhafen. Przez cały okres II Wojny Światowej z Gdyni wysiedlono prawie 80000 mieszkańców, z których większość zginęła. Równocześnie dokonywano masowych egzekucji całych grup ludności w lasach piaśnickich i w KL Stutthof. Sprawa wysiedleń gdynian jest niewystarczająco eksponowana w polskiej historii. Stowarzyszenie zamieszcza liczne informacje na stronie internetowej http://www.sgw.com.pl/ . Jest tam na przykładzie losów zabranego rodzicom sześcioletniego gdynianina Michała opisana historia wywożenia z Gdyni polskich dzieci w celach germanizacji. Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych zorganizowało dziewięć sesji popularnonaukowych na temat wysiedleń gdynian. Dorobek sesji publikowany jest w postaci książek. Komplet książek z tych sesji został przekazany przez Benedykta Wietrzykowskiego na ręce dyrektor Wiesławy Krysztofowicz.