Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W środę 6 listopada, w naszym liceum z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości odbył się  szkolny konkurs historyczny pt. „Polskie drogi do Niepodległości”. Jego głównym celem była popularyzacja wśród naszych uczniów wiedzy o najnowszej historii Polski. 

 Wcześniej przeprowadzone eliminacje wyłoniły trzy osobowe reprezentacje klasowe, które rywalizowały o miano najlepszej. 

Nad całością czuwało jury pod przewodnictwem nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca.

Obok niego zasiadła przedstawicielka Samorządu Szkolnego Zuzanna Dziedzic z klasy II D i wicedyrektor p. Marcin Góralski.

Wynik, po zaciętej, dwugodzinnej walce, w której uczestnicy pochwalili się dużym zasobem wiedzy historycznej oraz umiejętnościami jej prezentowania był następujący:

I miejsce reprezentacja klasy II A w składzie; Natalia Pionke, Jakub Lesner i Adrian Gawdzik.

II miejsce  reprezentacja klasy II E w składzie; Ewa Piekarz, Malwina Wilkowska i Iga Kwintkiewicz.

III miejsce reprezentacja klasy 1 A1 w składzie; Mikołaj Formella, Piotr Frischke  i Michał Matysiak.

IV miejsce reprezentacja klasy 1 F1 w składzie; Agnieszka Ozimkiewicz, Filip Dambek i Kamil Pietrzak.

V miejsce ex aequo klasa 1 A2 (Kamil Jeżyk, Filip Chmielewski i Zofia Pietrzak) i klasa 1 E1 (Natalia Wach i Julianna Sołdańska)

   Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami, okolicznościowymi nagrodami i pucharami. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, zostana wręczone przez p. dyrektor Wiesławę Krysztofowicz i p. prof. Daniela Dudę na uroczystej akademii w piątek 8 listopada.

Leszek Sobieraj