Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Komisja etapu szkolnego (Wiesław Niemociński i Tadeusz Bury) Ogólnopolskiego KONKURSU KARTEK ŚWIĄTECZNYCH 2019/2020, w którym wzięło udział 229 uczennic i uczniów wyróżniła dwanaście najlepszych prac.

1) do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano kartki świąteczne autorstwa (w kolejności alfabetycznej):

Tatiany Pałubickiej 1E1, Julii Rakowskiej 1B2 i Marty Sakaluk 1G2

 

Marta Sakaluk

 

 

Julia Rakowska 

 

 

 

 Tatiana Pałubicka 

2) ponadto wyróżnienia otrzymali (w kolejności alfabetycznej):

Izabela Cybulska 1B2

 

 

Marta Fijałkowska 1A1

 

 

Julia Klemensa 1D2

 

 

Laura Lipska 1A1

 

 

Bartosz Rozentreter 1E2

 

 

Małgorzata Różańska 1E1

 

 

NataliaWach 1E1

 

 

 

Aleksandra Wujec 1E2

 

 

Dominik Wyskiel 1E2

 Tadusz Bury