Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

13 grudnia mieliśmy kolejne spotkanie grupy projektowej Erasmus „Precious Planet”. Tym razem tematem przewodnim była energetyka w Polsce.

W trakcie zajęć  rozmawialiśmy na temat wykorzystywania różnych rodzajów elektrowni oraz pozytywnych i  negatywnych skutkach z tego płynących. Głównym punktem była debata na temat „Czy powinniśmy budować elektrownie jądrową w Żarnowcu?”.

Zostaliśmy podzieleni na grupy: inwestorów, ekologów, górników, mieszkańców Żarnowca, władze gminy i władze państwa.

Grupy inwestorów, ekologów, władz gminy i władz państwa były za budową elektrowni, wskazując jej zalety dla środowiska oraz opłacalność ekonomiczną, natomiast mieszkańcy byli przeciw obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Całe te zajęcia dały nam bardzo dużo do myślenia. Zobaczyliśmy, że każdy pomysł powinno się przeanalizować pod wieloma aspektami. Również dowiedzieliśmy się jeszcze więcej o energetyce jądrowej i jak trudno jest podejmować decyzje o budowie takiej elektrowni. Nauczyliśmy się, że warto korzystać z wielu statystyk, badań itp. by poprzeć swoją tezę czy prezentując pewne informacje.  

Anna Szydłowska