Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-15.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

                                                                           

ZARZĄDZENIE NR  12/19/20

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni  z dnia  27 kwietnia 2020 r.  zmieniające Zarządzenie nr 2/19/20 z dnia 25 września 2019 r.w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego - zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu maturalnego w 2020 r.- w treści Zarządzenia nr 2/19/20 z dnia 25 września 2019 r.ulegają zmianie terminy dni wolnych. Zamiast 4, 5 i 6 maja 2020 r.,dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni: 8, 9 i 10 czerwca 2020 r. Dzień 12 czerwca 2020 r. pozostaje również dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z2017 r. poz.1603 z późniejszymi zmianami) - dot. liceum czteroletniego oraz rozporządzenieMENiS zdnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432, z późniejszymi zmianami) - dot. dotychczasowego liceum trzyletniego,  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 r. rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późniejszymi zmianami).

         Dyrektor

         Wiesława Krysztofowicz