Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Patrycja Stefanowska z klasy 3G zajęła II miejsce w XII edycji konkursu fotograficznego ,,Na leśnym szlaku” organizowanym przez Komunalny Związek Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”.

 

 

W ramach konkursu uczestnicy musieli obserwować i zaprezentować różnorodność biologiczną Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wskazując istniejące dla niego zagrożenia, zwracając przy tym uwagę na korzystny i niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko i uwzględniając zjawiska zachodzące w lesie. Serdecznie gratulujemy uczennicy oraz szkolnej koordynatorce działań- Pani Małgorzacie Turyn.

W naszej szkole działania proekologiczne oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwych zachowań w zakresie ochrony przyrody uważamy za istotne i niezwykle potrzebne. Dlatego bardzo cenimy sobie współpracę z Komunalnym Związkiem Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”.