Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Uczniowie IX Liceum odpowiedzieli na prośbę br. Benedykta Pączki, misjonarza posługującego w Republice Środkowej Afryki o przyłączenie  się do akcji „Wyślij pączka do Afryki”.

W tłusty czwartek na przerwach można było kupić pączki. Fundusze, które zostały zebrane przekażemy na pomoc podopiecznym misjonarzy zamieszkujących Republikę Środkowej Afryki.
W tym kraju jest bardzo niebezpiecznie z powodu trwającej rebelii. Misjonarze i ich podopieczni są narażeni na niebezpieczne ataki rebeliantów i utratę życia.
Więcej informacji jest w zakładce szkolnego koła Caritas.