Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Młodzież „Dziewiątki” intensywnie przygotowuje się do Ogólnopolskich Mistrzostw Debat Oksfordzkich organizowanych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dniu 24 marca zespół reprezentujący naszą szkołę wziął udział w szkoleniu z zakresu regulaminu debat, konstruowania struktury wypowiedzi oraz tworzenia argumentów na potrzeby debaty oksfordzkiej.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Artura Lorka reprezentującego Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w ramach projektu „MPDO Tour”. Podczas szkolenia gościliśmy młodzież wraz z opiekunami z trójmiejskich liceów ogólnokształcących i Tczewa.

Maria Łojek - Kurzętkowska