Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Uczennice z klasy 2d: Ewelina Kowalek, Agata Kunat i Paulina Romanowska odniosły duży sukces zajmując III miejsce w finale wojewódzkim XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Regionalny Oddział PTTK w Gdańsku był organizatorem finału wojewódzkiego turnieju, który odbył się w dniach 12-13 kwietnia 2014r. w Pruszczu Gdańskim.

Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy z zakresu turystyki, krajoznawstwa, a także ze znajomości przepisów o ruchu drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy. Oceniane były również konkurencje sprawnościowe oraz odbył się bieg na orientację.
Opiekunem drużyny „Eko- dziewiątki” jest Wiesława Krysztofowicz.

2014-04-12-turyczny