Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych filmem i literaturą zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie, organizowanym przez IX LO na filmowy zwiastun książki.  Do 10 kwietnia czekamy na prace konkursowe - sześćdziesięciosekundowe trailery wykonane w dowolnej technice przez małe (2-4 osób) ekipy filmowe. Pełen regulamin konkursu znajdziecie w zakładce „Projekty edukacyjne”, podobnie jak info na temat wszystkich działań, które planujemy zrealizować 23 kwietnia, czyli w Międzynarodowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Będzie się działo!

Formularz zgłoszeniowy konkursu można otrzymać w bibliotece szkolnej.  

Beata Galuba - Filipp i Olga M'alicka - Kowalczyk