Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Korzyści, które mogą osiągać uczniowie w ramach nauki informatyki w programie IT-Szkoła:
- dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych z Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki: wykładów, kursów z certyfikatem ukończenia, zeszytów tematycznych, oprogramowania, prezentacji itp.
- duże możliwości nauki informatyki a także chemii, matematyki, fizyki z wykorzystaniem Internetu
- bezpłatny dostęp do oprogramowania DreamSpark (MSDNAA) firmy Microsoft do 30.09.2016r.
- stypendium w przypadku podjęcia studiów na WWSI
- reklama naszej szkoły na stronie uczelni wyższej
Wiedza informatyczna jest potrzebna uczniom niezależnie od profilu klasy i przyszłego zawodu. Uczniowie i nauczyciele IX Liceum mogą uzyskać bezpłatny dostęp na okres roku do oprogramowania dla studentów DreamSpark. Jest to możliwe w ramach udziału w programie IT-Szkoła. Zainteresowane osoby prosimy o szybkie zgłoszenie się do nauczycieli informatyki w terminie do 28.10.2015r. Po spełnieniu warunków Rektor WWSI podejmie decyzję o przyznaniu bezpłatnego dostępu do DreamSpark