Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Włodarze naszego miasta postanowili uczcić  zbliżające się  90. urodziny Gdyni zorganizowaniem trzyetapowego konkursu, sprawdzającego wiedzę uczestników na temat historii i współczesności ”naszej małej ojczyzny”. Uczniowie wszystkich typów szkół – od podstawowych , poprzez gimnazja po szkoły ponadgimnazjalne –licznie zgłosili się do pierwszego szkolnego etapu i 23 października napisali test. W naszej szkole konkursem zainteresowali się uczniowie klasy I a i Id i ostatecznie dziewięcioro  z nich wzięło udział w turnieju wiedzy o Gdyni. Test składający się z 30 pytań najlepiej napisali: Mateusz Idziaszek z kl. ID i Alicja Białkowska z klasy IA i to oni właśnie będą reprezentowali IX LO w kolejnym etapie. Gratulujemy i życzymy powodzenia.