Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Całkiem pokaźna grupa uczennic i uczniów naszej szkoły postanowiła spróbować  swoich sił na literackiej niwie i 2 lutego wzięła udział w konkursie o „Pierwsze Pióro Szkoły”. 

Uczestnikom zaproponowano, by w formę opowiadania rozwinęli  jedną z następujących fraz:

Weszliśmy w dziwny las, zapadał zmrok…

Czekając na spóźniający się pociąg…

U babci na strychu znalazłem tajemnicze pudełko…

W trakcie dwóch godzin powstało dwadzieścia jeden opowiadań, które z zainteresowaniem przeczytali Barbara Buller- nauczyciel bibliotekarz i Wojciech Kulling – polonista, tworzący jury konkursu.

Mnogość i różnorodność pomysłów dostarczyła oceniającym wielu niezwykłych wrażeń. Powstały baaaaardzo różne opowiadania - dominowała fantastyka, świat odrealniony, nierzadko z elementami horroru.

Doceniając bogactwo wyobraźni i polot literacki autorów przyznano :

I miejsce ex aequo Marcie Kamyszek i Zuzannie Kozłowskiej z kl. Ia

II miejsce Aleksandrowi Pisarkowi z kl. IIIa

III miejsce Barbarze Rychert z kl. Ia

Gratulujemy!