Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Lubisz eksperymenty?

Masz w sobie dość siły woli,

 by nie korzystać

 z telefonu komórkowego, komputera, internetu

 przez 3 dni  ?

Zgłoś swój udział w eksperymencie Fundacji Dbam o mój z@sięg, która  organizuje w marcu 2016r.na terenie Gdyni społeczny eksperyment dobrowolnego  odcięcia młodzieży szkolnej na 3 pełne doby od wszelkich urządzeń mobilnych.

 Sam wybierasz 3 dni, w których w okresie między 14 a 20 marca zobowiążesz się do nieużywania telefonu i komputera. Obowiązuje jeden warunek, muszą to być trzy dni z rzędu.

W czasie trwania eksperymentu uczestnicy zobowiązani są do prowadzenia dziennika, w którym relacjonować będą przebieg eksperymentu (opisywać emocje, zaznaczyć, jak organizują sobie czas bez urządzeń mobilnych i jak radzą sobie z ich brakiem).

Eksperyment zakończy spotkanie z organizatorami, indywidualny pogłębiony wywiad oraz wręczenie uczestnikom nagród rzeczowych.

W celu wzięcia udziału w eksperymencie niezbędne jest podanie prawidłowego adresu email ucznia, na który zostanie wysłany link do kwestionariusza przystąpienia do projektu.

Więcej informacji znajdziesz tu:

www.eksperyment.dbamomojzasieg.com