Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W dniu 8 czerwca 2016 roku odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Przemawiania  w Języku Angielskim dla uczniów klas III gimnazjów oraz uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych. Cieszy fakt, że młodzi ludzie świadomie przygotowują się do udziału w życiu publicznym  poprzez podejmowanie wyzwań, jakie stawia przed nimi udział w międzyszkolnych konkursach oratorskich.

Temat tegorocznej edycji konkursu zainspirował uczniów do refleksji na temat roli marzeń w życiu oraz  sposobów ich realizacji. Podczas prezentacji swoich wypowiedzi uczniowie mieli okazję doskonalić umiejętności komunikowania się w języku angielskim, ćwiczyć trudną sztukę oratorską poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego, wykorzystanie emocji, humoru, gestykulacji, rekwizytów i ubioru w celu wzmocnienia siły przekazu.

Spośród 9 uczestniczek i uczestników konkursu jury wyłoniło 3 laureatki.  Uczennice  z Gimnazjum nr 17 w Gdyni, przygotowane przez p. Magdalenę Kaczmarek, okazały się bezkonkurencyjne i zdobyły wszystkie nagrody.

I miejsce - Julia Karpiusz - uczennica klasy III, 

II miejsce - Martyna Chmielecka - uczennica klasy III

III miejsce - Maja Stogowska - uczennica klasy III

Pozostali uczestnicy uzyskali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pocieszenia.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział i niezapomniane wrażenia. Po konkursie wszyscy utwierdziliśmy się w przekonaniu, że warto marzyć...

organizatorzy konkursu - Inga Ziółkowska- Lichocka, Anna Krause