INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

 

IX Liceum Ogólnokształcące od 1 września 2016r. zmienia swoją siedzibę.

Nowy adres szkoły: 81-542  Gdynia ul. Orłowska 57.

Szkoła znajduje się blisko przystanku SKM Gdynia Orłowo (3 min.) oraz przystanku ZKM (5 min.)

Urząd Miasta informuje o dodatkowych udogodnieniach dla dojeżdżających uczniów:

Z dniem 1 września 2016 r.:

 1. Uruchomiona zostanie nowa linia 134, w celu zapewnienia dogodnych dojazdów do szkół w Orłowie i Obłużu Górnym, na trasie z Obłuża Maciejewicza, ulicami: płk. Dąbka, Zieloną, Bosmańską, Unruga, Estakadą Kwiatkowskiego, Wiśniewskiego, Wójta Radtkego, 3 Maja, Armii Krajowej, Władysława IV, al. Zwycięstwa do pętli Orłowo SKM „Klif”. W kierunku Obłuża trasa prowadzić będzie ulicami: al. Zwycięstwa, Redłowską, Kopernika, Legionów, Piłsudskiego, Władysława IV, Jana z Kolna, Wiśniewskiego i dalej tą samą trasą do pętli przy Maciejewicza. Wjazd autobusów linii 134 na Płytę Redłowską jest związany z dążeniem do zapewnienia bezpośredniego połączenia do Obłuża z przystanku przy internacie na ul. Tetmajera. Linia będzie funkcjonować we wszystkie dni powszednie w godzinach od 5.30 do 8.02     w odjazdach z pętli Obłuże Maciejewicza i w godzinach od 6.04 do 8.57 w odjazdach z pętli w Orłowie. Na linii obowiązywać będzie przeciętna częstotliwość co 30 minut, przy czym w dojazdach do Orłowa do szkół na godzinę 8.00 realizowane będą dwa kursy      w odstępie 8 minut (odjazdy z Obłuża Maciejewicza o godz. 6.59 i 7.07). Nowa linia umożliwi dojazd do szkoły na Obłużu na pierwsze trzy lekcje, a do szkół w Orłowie na pierwsze dwie lekcje.
 2. Uruchomione zostaną dodatkowe dwa kursy linii 31 w kierunku Orłowa,
  w tym jeden tylko w dni nauki szkolnej, w celu zapewnienia dogodnych dojazdów do szkół w Orłowie.
  Jednocześnie nieznacznie zmodyfikowany zostanie rozkład jazdy   w godzinach od 7.00 do 8.00, tak aby pojazdy kursowały rytmicznie. Dzięki wprowadzeniu nowych kursów odjazdy z przystanku Karwiny Tesco będą realizowane   w tych godzinach o: 7.10, 7.15, 7.20, 7.40 i 8.00 (łącznie 5 odjazdów).

Nowa linia 134