Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

We wtorek 27.09.2016r. przylatuje do naszej szkoły grupa ośmiu uczennic i uczniów z zaprzyjaźnionego Gimnazjum EMA z Bonn wraz z nauczycielem. Młodzież zamieszka u rodzin uczniów naszej szkoły i będzie realizowała wraz z nimi program wymiany. W planach oczywiście Trójmiasto - zwiedzanie starego, pięknego Gdańska, spacer po równie pięknej choć o wiele młodszej, nowoczesnej Gdyni i wizyta w Centrum Nauki Eksperyment, poznawanie klimatycznego Sopotu oraz tradycyjna już dla nimiecko-polskiej wymiany wycieczka do Sztutowa i wiele innych atrkcji. Przewidziane są liczne  zajęcia m.in. udział w lekcjach, które posłużą integracji młodzieży i szlifowaniu języka. Mamy nadzieję, że będzie i ciekawie i pożytecznie.