INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

 • przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

 • ferie zimowe: od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

 • wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r. (termin nie uległ zmianie)

 • zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy 9 grudnia 2020 r. (termin nie uległ zmianie)

 • ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy: do 22 stycznia 2021 r.

 • klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:
  26 stycznia 2021 r. (wtorek)

26.11.2020 r.    

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Z dniem 21 listopada 2016 r., wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej – będą to głównie dodatkowe kursy dla uczniów szkół w Orłowie.

Na linii 31, ze względu na dużą liczbę uczniów, w dni powszednie nauki szkolnej pojawi się dodatkowy kurs (bisowy) z przystanku „Bernadowska 01” do Karwin Tesco o godz. 15:24. Z tego powodu na linii 181 w dni powszednie nauki szkolnej zlikwidowany zostanie kurs zjazdowy z linii 244, wykonywany dotychczas z przystanku „Bohaterów Monte Cassino” do Karwin Tesco o godz. 15:04.

Na linii 134 zlikwidowane zostaną dość słabo wykorzystane kursy poranne, realizowane w kierunku przeciwnym niż dowozy uczniów (z Orłowa), a uruchomione będą dodatkowe kursy popołudniowe wykonywane w powszednie dni nauki szkolnej – dwa dojazdowe do Orłowa i jeden – o godz. 15:31 – z Orłowa do Obłuża Maciejewicza. Kurs z Orłowa będzie wykonywany bez zajazdu na ul. Redłowską, Kopernika i Legionów.

Dodatkowy kurs – o godz. 14:33 z Orłowa SKM „Klif” do Gdyni Dw. Gł. PKP, wykonywany w dni powszednie nauki szkolnej – uruchomiony zostanie ponadto na linii 740.

Ponadto, na linii X w dni powszednie uruchomiony będzie dodatkowy kurs o godz. 5:59 z Kaczych Buków do Oksywia.

Drobne zmiany rozkładów jazdy (przesunięcia kilkuminutowe) nastąpią też na liniach: 20, 165, 170, 180 i 209.

15.11.2016 r.