Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W roku 2017 powstanie w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni specjalna biblioteka/mediateka dla młodzieży. Miło nam donieść, że 14 listopada uczniowie z klasy 1 E pod opieką polonisty Wojciecha Kullinga uczestniczyli w spotkaniu z projektantami tej filii. Młodzież zgłosiła wiele ciekawych pomysłów. Jak twierdzili bibliotekarze i projektanci spotkanie było bardzo twórcze i owocne. Wiele pomysłów naszych uczniów bardzo podobało się i istnieje duża szansa, że zostaną zrealizowane.