Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

22 listopada 2016 roku uczniowie klasy Ic wraz z nauczycielem koordynującym przedsięwzięcie  wzięli udział w wykładzie pt.: ,,Dynamika ruchu obrotowego, zasady zachowania” na Politechnice Gdańskiej. Zostaliśmy przywitani przez panią dr Bogumiłę Strzelecką, osobę odpowiedzialną za działania promujące matematykę i fizykę  wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej.

Uczniów, realizujących matematykę i fizykę na poziomie  rozszerzonym, bardzo zainteresowała taka forma pogłębiania wiedzy, zwłaszcza, że część teoretyczna została poparta doświadczeniami, w których chętnie wzięli udział.

Wykład miał miejsce w Gmachu Głównym PG w Audytorium Maximum. Wrażenia uczniów, którzy mieli możliwość poczuć atmosferę uczelni o wieloletniej tradycji, były pozytywne, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Ważne jest to, że był to pierwszy krok do nawiązania ściślejszych kontaktów z tą uczelnią. Następny wykład odbędzie się 6.12 .2016 – mamy już tam swoje miejsce.

Grażyna Kozak- Pawlak